تئوری حسابداری فصل اول (راحیل شفیعی)

 

 

 

 

 

تئوری های حسابداری

 

فصل اول

 

استاد راهنما: دکتر آقایی

 

گردآورنده: راحیل شفیعی سروستانی

 

بهار 1388

 

 

 

 

بسمه تعالی

کتاب:تئوری حسابداری

جلد:اول

کد:         شماره فیش

مبحث:تئوری

مولف:هندرریکسان

صفحه:3

نوع یادداشت  مستقیم

موضوع کلی:روش شناسی

مترجم:پارسائیان             

ناشر:ترمه

                  تلخیص

موضوع جزیی:مقدمه

تاریخ نشر:1386

فیش:1

                  ترجمه

        

مقدمه

مسائل نظری تنها در ((تئوری )) مطرح نمی شوند (موضوعات تئوریکی تنها چیزهای تئوری نیستند) . موضوعات کاربردهای عملی و حسابرسی دارند.

اغلب تئوری حسابداری موضوعی است که به قضاوت حرفه ای افراد بستگی دارد که در گیر امر خاص می باشند. فقط اعضای هیئت استانداردهای حسابداری مالی الزامی برای ارائه تئوری ندارند ؛حسابداران حرفه ای و آنهایی که در صحنه عمل می باشند نیز باید در مورد مسائل تئوریک از قضاوت خود استفاده نمایند . به ندرت امکان دارد که مقامات حسابداری بتوانند مسائل تئوریک را به طور کامل حل کنند.

 

Accounting theory is often a matter of professional judgment made by individuals involved with specific cases. It is not only the members of the Financial Accounting Standard Board (FASB) who are obliged to theorize; practicing accounting is often required to exercise their own judgments in theoretical issues.

 

 

 

 

 

بسمه تعالی

کتاب:تئوری حسابداری

جلد:اول

کد:         شماره فیش

مبحث:تئوری

مولف:هندرریکسان

صفحه:4

نوع یادداشت  مستقیم

موضوع کلی:روش شناسی

/ 1 نظر / 172 بازدید
مهدی

خیلی خوبه. خسته نباشید.