# رویکرد

توری اثباتی حسابداری

               Positive Accounting Theory and Science   Last Revised: December 21, 2008                          تئوری اثباتی حسابداری   گردآورنده: راحیل شفیعی سروستانی (8739802)   استاد مربوط: جناب دکتر ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 178 بازدید

تئوری حسابداری فصل اول (راحیل شفیعی)

          تئوری های حسابداری   فصل اول   استاد راهنما: دکتر آقایی   گردآورنده: راحیل شفیعی سروستانی   بهار 1388         بسمه تعالی کتاب:تئوری حسابداری جلد:اول کد:         شماره فیش مبحث:تئوری مولف:هندرریکسان صفحه:3 نوع یادداشت  مستقیم موضوع کلی:روش شناسی مترجم:پارسائیان              ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 68 بازدید