پست های ارسال شده در مرداد سال 1388

توری اثباتی حسابداری

               Positive Accounting Theory and Science   Last Revised: December 21, 2008                          تئوری اثباتی حسابداری   گردآورنده: راحیل شفیعی سروستانی (8739802)   استاد مربوط: جناب دکتر ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 427 بازدید