تئوری حسابداری فصل سوم(الهام آبشیرینی )

 

بسمه تعالی

 

 

 کتاب: تئوری حسابداری

 

      جلد: اول

کد:         شماره فیش: 1

مبحث:  تئوری حسابداری 

 مولف:  هندریکسن- ون بردا

      صفحه: 72

                         مستقیم  

 

موضوع کلی: سده ی حسابداران رسمی

 

مترجم: پارساییان

       ناشر:ترمه

ü  نوع یادداشت       تلخیص  

موضوع جزیی: منشأ پیدایش مقررات

 تاریخ نشر:1385

      فیش نویس:آبشیرینی

                          ترجمه

 

 

 

 

در آمریکا ارائه ی مقررات برای حسابداری در رابطه با راه آهن شروع شد.

در ایالات متحده ی آمریکا بین سال های 1878 و 1893 ساخت راه آهن دارای بالاترین رشد بود و این زمانی بود که مهاجران آمریکایی ، از سراسر اروپا به شدت طرفدار ساخت راه آهن بودند.

طی نخستین سال های فعالیت صنعت راه آهن در آمریکا ، صاحبان و مؤسسان این شرکت ها سود زیادی به سرمایه گذاران در این صنعت می پرداختند.

هنگامی که فعالیت های شرکت های راه آهن دچار مشکل شد، قیمت سهام کاهش شدید یافت و سرمایه گذاران دائمی زیان های زیادی متحمل شدند.

 

 

Regulation in America began with the railroads.

In the United States,railroad construction had its greatest growth from 1878 to 1893,when the massive migrations of Americans across the continent led to a literal frenzy of railroad building.

During the early period of the railroad industry in the United States it was not uncommon for promoters to payhuge dividends out of capital during the early life of a firm.

When this became known, the market price of the stock would fall, creating huge losses for long-term investors who were the permanent stockholders.

 

 

 

 

 

 

 

 

بسمه تعالی

 

 

 

کتاب: تئوری حسابداری

/ 0 نظر / 149 بازدید