توری اثباتی حسابداری

               Positive Accounting Theory and Science   Last Revised: December 21, 2008                          تئوری اثباتی حسابداری   گردآورنده: راحیل شفیعی سروستانی (8739802)   استاد مربوط: جناب دکتر ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 585 بازدید

تئوری حسابداری فصل اول (راحیل شفیعی)

          تئوری های حسابداری   فصل اول   استاد راهنما: دکتر آقایی   گردآورنده: راحیل شفیعی سروستانی   بهار 1388         بسمه تعالی کتاب:تئوری حسابداری جلد:اول کد:         شماره فیش مبحث:تئوری مولف:هندرریکسان صفحه:3 نوع یادداشت  مستقیم موضوع کلی:روش شناسی مترجم:پارسائیان              ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 171 بازدید

تئوری حسابداری فصل سوم(الهام آبشیرینی )

  بسمه تعالی      کتاب: تئوری حسابداری         جلد: اول کد:         شماره فیش: 1 مبحث:  تئوری حسابداری   مولف:  هندریکسن- ون بردا       صفحه: 72                          مستقیم     موضوع ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 137 بازدید

هزینه یابی و مدیریت بر مبنای فعالیت ( ABC&ABM)

        به نام خدا   هزینه یابی و مدیریت  بر مبنای فعالیت ( (ABC&ABM     استاد راهنما  :جناب دکتر دستگیر   گردآورندگان : راحیل شفیعی سروستانی الهام آبشیرینی     بهار88 مقدمه با توجه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 304 بازدید

نحوه تدوین استانداردهای حسابداری ایران

به نام خدا   صاحبان سرمایه‌، اعتباردهندگان‌، دولت و دیگر استفاده‏کنندگان برای تصمیم‏گیری در زمینه خرید‌، فروش‌، نگهداری سهام‌، اعطای وام‌، ارزیابی ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 356 بازدید